predavanja

sekcija i

Vabljena plenarna predavanja
Od 3D modelov mest do digitalnih dvojčkov

dr. Thomas Kolbe

Švicarska geoinformacijska strategija in njeno izvajanje

dr. Cristine Najar

SEKCIJA II

Spremljanje kakovosti pri 3D-modeliranju stavb iz UAV fotogrametričnih podatkov

dr. Urška Drešček 
dr. Mojca Kosmatin Fras 
dr. Anka Lisec 

Zajem topografije vodne gladine s fotogrametričnimi metodami 

Žan Pleterski
dr. Benjamin Bizjan
dr. Marko Hočevar
dr. Sabina Kolbl Repinc
dr. Gašper Rak

Umetna inteligenca v GIS

Alen Mangafić

Analiza pogojev in simulacija nastanka prometnih nesreč z metodami strojnega učenja

Matija Gerčer
dr. Zoran Bosnić
dr. Anka Lisec

Uporaba radarskih in optičnih časovnih vrst satelitskih posnetkov za spremljanje fenologije dreves

Ana Potočnik Buhvald
dr. Krištof Oštir
dr. Mitja Skudnik

Strojno učenje in časovne vrste satelitskih posnetkov za klasifikacijo poljščin

Matej Račič
dr. Luka Čehovin Zajc
dr. Krištof Oštir 

SEKCIJA III

Vloga geodetske stroke ob uveljavljanju BIM po GZ-1

dr. Tilen Urbančič

3D kataster

dr. Dalibor Radovan 
mag. Katja Oven 
dr. Jernej Tekavec
Andrej Mesner 
Alen Šraj 
mag. Ema Pogorelčnik

Večdimenzionalni državni topografski model

Marjana Duhovnik
Marija Brnot 
Primož Kete

Mobirise Website Builder
3D prostorski podatki v kulturni dediščini 

dr. Dušan Petrovič 
Matevž Domajnko 
dr. Dejan Grigillo 
dr. Klemen Kozmus Trajkovski
dr. Tilen Urbančič 
dr. Mojca Kosmatin Fras 

SEKCIJA IV

4D Državni koordinatni sistem

dr. Klemen Medved 
Sandi Berk
dr. Oskar Sterle 
dr. Bojan Stopar

Izdelava in uporaba popolnega ortofota

dr. Dejan Grigillo 
dr. Mojca Kosmatin Fras
Katja Šušteršič 
Aleksandar Šašić Kežul

Visokoločljivi državni podatki daljinskega zaznavanja

mag. Vasja Bric 
mag. Katja Oven 
Peter Prešeren 

Uporaba letalsko zajetih podatkov daljinskega zaznavanja za ocenjevanje škode naravnih nesreč - primer poplav v Sloveniji, avgust 2023

dr. Barbara Žabota 
Vid Jakopin 
Peter Prešeren 
Peter Kolenko 

sekcija v

Dostopi do večdimenzionalnih geodetskih podatkov

Kristina Perko

Pojmovanje prostora z vidika načrtovanja, graditve in evidentiranja nepremičnin

Zala Bokal
Miha Gamse 
Peter Novak 

Krožno gospodarjenje s prostorom

mag. Tomaž Černe 
dr. Marjan Čeh
dr. Anka Lisec
dr. Jernej Tekavec 
dr. Janez Šušteršič 
Ajda Kafol Stojanović 

Geodezija in sodobna umetnost

Boštjan Pucelj

AI Website Creator